Baanhon ke Darmiyan Piano Notes From Khamoshi
Baanhon ke darmiyan do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Baanhon ke darmiyan do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A


Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#
Dharkan bani zuban
F#AB C#+ D+C#+
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#
Dharkan bani zuban baanhon ke darmiyan
F#AB C#+ D+C#+ AB AB C#+B
Khulte band hote labo ki yeh an kahi
AA BAG# F#E EE E EG# E F#
MUSIC
***** EF#G#A G#F#EC# EF#G#A

Khulte band hote labo ki yeh an kahi
AA BAG# F#E EE E EG# E F#
Mujhse kaheri hai ke bad ne de bekhudi
AA BAG# F#E EE E E G# EF#
Mil yun ke dor jaye nas nas mein bijliyan
F#E DD A A AG# G# A B C#+D+C#+
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#
Dharkan bani zuban
F#AB C#+ D+C#+
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Asmaan ko bhi yeh hasin raaz hai pasand
AA BA G# F#E EE E EG# EF#
Asmaan ko bhi yeh hasin raaz hai pasand
AA BA G# F#E EE E EG# EF#
Uljhi saanson ki awaaz hai pasand
AA BAG# F#E EEE EG# EF#
Moti loota rahi hai sawan ki badliyan
F#E DD AA AG# G#A B C#+D+C#+
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Jaane kya jaane kya
F#A F#A F#A F#A
Bole man bole man
C#+B AG#F# C#+B AG#F#
Dole sun ke badan dharkan bani zuban
F#G#F#G# F#E F#G# G#F# F#AB C#+ D+C#+
Baanhon ke darmiyan
AB AB C#+B

list of All Songs 

New Website For piano Notes

PianoHitz.com Please Visit

NARAYAN SINGH CHOUHAN
NARAYAN SINGH CHOUHAN

Download Android App  


App Now on Play Store

App Now on Play Store
Piano Notes App