Search

Friday, September 27, 2013

Hai Preet Jahan Ki Reet Sada - Purab Aur Paschim (1970 ) Piano notes

Hai Preet Jahan Ki Reet Sada - Purab Aur Paschim (1970 ) Piano notesHai Preet Jahan Ki Reet Sada Piano notes

Hai Preet Jahan Ki Reet Sada       
B B B B C#+ D+ C#+ B B E+.. F#+ E+ D+ C#+ B

Hai Preet Jahan Ki Reet Sada Main Geet Wahan Ke Gata Hoon
B B B B C#+ D+ C#+ B B B B C#+ B A G# G# A G# A...

Bharat Ka Rehne Wala Hoon Bharat Ki Baat Sonata Hoon
F# F# G F# F# F# G F# F# F# G F# E E B A G F# F# E E


Hai Preet Jahan Ki Reet Sada
B B B B C#+ D+ C#+ B B....

H O Ho Ho. O Ho H O Ho Ho. O Ho H O Ho Ho. O Ho Ho..... Ho.....Oo
b E F# G F# b E F# G F# b E F# G F# B F# E

Jeeteho Kisi Ne Desh Toh Kya
E+ E+... E+ E+ E+ D+ C#+ C#+

Humne Toh Dilon Ko Jeeta Hai                       
C#+ A C#+ D+ E+ D+ C#+ C#+ B C#+ D+ E+ D+ C#+ B

Jahan Ram Abhi Tak Hai Nar Me
E+ E+ E+ E+ E+ D+ C#+ C#+

Nari Me Abhi Tak Sita Hai                      
C#+ A C#+ D+ E+ D+ C#+ C#+ B C#+ D+ E+ D+ C#+ B

Itne Paawan Hai Log Yahan
B B B B B B B B

Ho Itne Paawan Hai Log Yahan
B B B B B B B B B

Main Nit Nit
B B C#+

Main Nit Nit Sheesh Jhukata Hoon
B B C#+ B A G# A G# A....

Bharat Ka Rehne Wala Hoon Bharat Ki Baat Sonata Hoon
F# F# G F# F# F# G F# F# F# G F# E E B A G F# F# E E

Hai Preet Jahan Ki Reet Sada
B B B B C#+ D+ C#+ B B.....

H O Ho Ho. O O H O Ho Ho. O Ho H O Ho Ho. O Ho
b E F# G F# b E F# G F# b E F# G F#

H O Ho Ho. O O H O Ho Ho. O Ho H O Ho Ho. O Ho Ho..... Ho.....Oo
b E F# G F# b E F# G F# b E F# G F# B F# E

No comments:

Post a Comment