Search

Friday, September 27, 2013

Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notes

Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notesJai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notes

Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#
 Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#

 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
 Ek Dant Daya Vant Char Bhuja Dhaari
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#
 Mathe Par Tilak Sohe Moose Ki Sawari
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#
 Pan Chade Phool Chade
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Aur Chade Meva
A# A# B A# G# A# G#
 Ladduan Ka Bhog Lage
F F F# F# G# G# F#
 Sant Kare Seva
A#A# G#G# F# F#
 Ladduan Ka Bhog Lage
F F F# F# G# G# F#
 Sant Kare Seva
A#A# G#G# F# F#
 Andhe Ko Aankh Det Kodi Ko Kaya
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#
 Banjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#
Soor Shyam Sharan Aaye
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Safal Kije Sewa
A# A# B A# G# A# G#
Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#
Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#
 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#
Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#
 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

1 comment:

close
Download android app