Kabhi Alvida Na Kehna Piano Notes
Kabhi Alvida Na Kehna Piano Notes

Kabhi Alvida Na Kehna Piano Notes

Tum ko bhi hai khabar Mujhko bhi hai pata
D~E F E D~G F E b C F E~D Cba b C
C G C


Ho raha hai judaaaa Dono ka raasta
D~E F E D~G F EFEFE bCF E~D CbabC
C G C


Dur jaakeee bhi mujhse tum meriiiii yaadon main rehnaa
A BA G G~~D D E E F A BAG~~~~D D E~F E~D D DEDC
Am G Dm Am G Dm C


Kabhi al.vidaa naaa kehna
E F F~GG G~F FEFE DCCD
C Em Dm


Kabhi al.vidaa naaa kehnaa..aa
C D D~GG G~F FEFE DCCDEF..ED
Em Dm


Kabhi al.vidaa naaa ke.hna
D G F F F D~E C~DCC
A# Am7


Jitni thi khushiyaa Sab kho chuki hai...
F FF~G F E D E FA G F ED EFE DC
C C Am


Bas ek gham hai ki jaata nahi
D F GA G~A AA#A AGF EFDE~G G G
Gm7add9 C


Samjha ke de.kha behala ke de.kha...
F FA~G F E~DE F AGAG F E~DE DC
C Am


Dil hai ki chai..n isko.... aaataa nahi aaataa nahi
D F G A G~AA~A# A#A#AAGF EFDE~G G G D~EC~D C C
Gm7add9 C


Aarzoo hai ki hai angaray
A BA G G~D D E E FGF
Am G Dm

Aag hai kab aankhon se behnaa
A B~A G GD D E~F E~D D DEDC
Am G Dm C


list of All Songs Recommended Piano For All Ranges

Recommended Piano click on me Please Visit

NARAYAN SINGH CHOUHAN
NARAYAN SINGH CHOUHAN

Download Android App  


App Now on Play Store

App Now on Play Store
Piano Notes App