Katiya Karoon - Rockstar Piano notes
Katiya Karoon - Rockstar (2011) Piano notesKatiya Karoon - Rockstar (2011) Piano notes

Ting ling ling......
B D D D D D E F D E E F F E D B
B D D D D D E F D E E
B D D D D D E F D E E F F E D B
B D D D D D E F D E E

Kateya Karoon, Kateya Karoon
D A G F# E F# D E F# D E

Tera Roop Kateya Karoon
D A A G F# E D E F# D E


Tera Roo Tere Roo
GF F F E E D GF F F E E D

Tera Roo Roo Roo Roo
GF F F E F E F E F E F E A B

Saari Raati Kateya Karoon
D D D C B A A A A A A

Kateya Karoon, Kateya Karoon
G# A A G# A A# G#, G# A A A# G# F


Saari Raati Kateya Karoon
A G# G# G# A# A# G# A A G# F

Kateya Karoon, Kateya Karoon
G# A A G# A A# G#, G# A A A# G# F

Saari Raati, Kateya Karoon
A D A D A A A A# G# F

Saara Din Sochan Vich Langda, Tere Lai Hun Jeeyun Te Marun
A D D C C B A B B A G A B C B C B C B CNew Website For piano Notes

PianoHitz.com Please Visit

NARAYAN SINGH CHOUHAN
NARAYAN SINGH CHOUHAN

Download Android App  


App Now on Play Store

App Now on Play Store
Piano Notes App