Search

Friday, September 27, 2013

Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notes

Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notesJai Ganesh Jai Ganesh - Ganesh Aarti Piano notes

Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#

 Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#


 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

 Ek Dant Daya Vant Char Bhuja Dhaari
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#

 Mathe Par Tilak Sohe Moose Ki Sawari
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#

 Pan Chade Phool Chade
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Aur Chade Meva
A# A# B A# G# A# G#

 Ladduan Ka Bhog Lage
F F F# F# G# G# F#

 Sant Kare Seva
A#A# G#G# F# F#

 Ladduan Ka Bhog Lage
F F F# F# G# G# F#

 Sant Kare Seva
A#A# G#G# F# F#

 Andhe Ko Aankh Det Kodi Ko Kaya
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#

 Banjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
F# A# B C#+ C#+ C#+ C#+ C+ C#+ B A#

Soor Shyam Sharan Aaye
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Safal Kije Sewa
A# A# B A# G# A# G#

Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#
 Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#

Jai Ganesh Jai Ganesh
F# F# G# G# A# A# A# A#

 Jai Ganesh Deva
A# A# B A# G# A# G#

Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

Mata Jaki Parvati
F F F# F# G# G# F#

 Pita Maha Deva
A#A# G#G# F# F#

1 comment:

close
Download android app